Klikněte zde pro odeslání­ e-mailu.  
 

Překlady - tlumočení - výuka
(čeština, portugalština, angličtina) 

  :: úvod  
       
  ::  
       
  :: odhad ceny zakázky  
       
  :: kontakt  
       
  :: objednávka zakázky  
       
  :: obchodní podmínky  
       
 
 

Praxe:
od roku 1991 /po předchozím absolvování filologického studia na filosofické fakultě UK v Praze a stáži na universitě v Lisabonu/.
 
 Tlumočení: bývalé ministerstvo hospodářství, ministerstvo průmyslu a obchodu, tuzemská a zahraniční jednání, školení pořádaná zahraničními poradenskými firmami, jednání správních rad nadnárodních společností, televize NOVA, ministerstvo vnitra a soudy.
 
 Překlady: marketingové, obchodní materiály, úřední a obchodní korespondence, diplomatické nóty, beletrie, TV filmy, úřední dokumenty (rodné listy, zakládací listiny off-shore společností, výpisy z obchodních a trestních rejstříků apod.), dokumenty Rady Evropy.
 
 Přísné dodržování obchodního tajemství a mlčenlivosti je zaručeno !
 

 

 
 
 
 
     
Klíčová slova: překlady, tlumočení, úřední překlad, soudné tlumočení, literatura, cestování, aktuality, konzultace, Portugalsko,  portugalský, portugalská, portugalské, portugalského, portugalském, portugalskému, portugalskou, portugalských, portugalským, portugalskýma, portugalskými, portugalští,  portugalština, portugalštinách, portugalštinám, portugalštinami, portugalštino, portugalštinou, portugalštinu, portugalštiny, tlumočení, Brazílie, brazilské,    Jižní Amerika, jihoamerické,  překlady, překládání, jazyk, jazyka, jazyku,  JTP, Jednota tlumočníků a překladatelů, Asociace tlumočníků a překladatelů, Evropská unie, EU.