Stránka o Portugalsku 

chce na jednom místě shromažďovat informace pro všechny, kteří k této zemi mají osobní či profesionální vztah, i pro ty, kteří se chtějí dozvědět o zemi, do které plánují turistickou či služební cestu.Množství zajímavých a unikátních informací každým dnem přibývá, proto uvítáme spolupráci při doplňování a zlepšování těchto stránek.